צמח תוצרת חקלאית

צמח מפעלים בשיתוף צמח אבוקדו וצמח בננות עוסקים בימים אלה בהקמת מערכת שיווק לשוק המקומי תחת השם ״צמח תוצרת חקלאית״.

חברה זו עתידה לרכז את כלל הפעילות השיווקית של התאגידים העוסקים בנושא הצומח ובנוסף לקדם פעילות שיווקית של התוצרת החקלאית של שאר השותפים במשקי עמק הירדן וצמח מפעלים.
חברה זו עתידה להתחיל פעילותה כבר בחודשים הקרובים.