צמח שיווק תוצרת חקלאית

"צמח שיווק תוצרת חקלאית" הינה מערכת שיווק תוצרת חקלאית לשוק המקומי,
המשותפת לצמח מפעלים, צמח אבוקדו וצמח בננות.

חברה זו עתידה לרכז את כלל הפעילות השיווקית של התאגידים העוסקים בנושא הצומח ובנוסף לקדם פעילות שיווקית של התוצרת החקלאית של שאר השותפים במשקי עמק הירדן וצמח מפעלים.