תאגידים - צמח נסיונות
כללי

 

הוקמה בשנת כצמח ניסיונות בשנת 1984.
לחברה 19 בעלי מניות, שהם קיבוצים מעמק הירדן, מרמת הגולן.
 
דירקטוריון החברה מונה 14 חברים הנבחרים מידי 4 שנים.
יו"ר החברה הוא מנכ"ל צמח מפעלים ולצידו מנכ"ל צמח ניסיונות, 7 בתוקף תפקידם במוסדות האזור, ו- 5 נציגים נבחרים מבין נציגי הקיבוצים החברים.
 
 
מטרת הפעילות היא לבצע ניסויים ומחקרים יישומיים ובאמצעותם לקדם את החקלאות בעמק הירדן, כדי להעמידה על רמה טכנולוגית גבוהה ככל האפשר. היקף התפוקה החקלאית בעמק מהווה נדבך חשוב למשקי האזור.
 
 
צמח ניסיונות מהבחינה הארגונית מבוססת פעילותה על וועדות מגדלים ענפיות, והן מציעות להנהלה ולאסיפת השותפים את נושאי הניסויים והמחקר וסדר העדיפויות ביניהם. המימון למו"פ בא בחלקו מתקציבים ממשלתיים (קרנות מדען של משרד החקלאות ומהמשרד לפיתוח הנגב והגליל), בחלקו מגופים ציבוריים אחרים, כמו הקק"ל ובחלקו משולחנות המגדלים הרלבנטיים במועצת הצמחים. חקלאי האיזור שותפים למימון דרך גבייה מיוחדת, מקור מימון נוסף הוא מכירת שירותים של בדיקות מעבדה לחקלאי האיזור, לבתי האריזה האזוריים ולחקלאים החיצוניים.  
 
תחומי המו"פ:
השקייה, מזיקים, איתור שטחי גידול, ברור זנים, תרביות רקמה, תחזוקה, מחקרי שדה, ואגרו טכניקה.
התוצאה היא שעמק הירדן מוליך בשלושה ענפים: בננות, בקר לחלב ומנגו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
צמח ניסיונות, מיקוד 15132
 טלפון 04-6757681 פקס: 04-6757683

אלפון חדש לשרותכם
צמח נסיונות
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Powered by Gafko & Kiwinet