תאגידים - צמח שרותים וניהול
כללי

 

אגודה חקלאית כללית נרשמה ביום 05.12.2005.
חברי האגודה הם 27 קיבוצים.
 
מבנה האגודה:
האגודה מנוהלת ע"י ועד הנהלה המונה 9 חברים הנבחרים מידי 4 שנים. יו"ר האגודה הוא מנכ"ל "צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמה"י " ולצידו שמונה נציגי החברים.
 
אסיפת המשקים (החברים) היא הגוף העליון (אסיפת בעלי המניות) לכל קיבוץ חבר, המייצגים קול אחד בהצבעה.
 
פעילויות העיקריות של האגודה:
·                    שירותי ניהול לכל החברות בקבוצת צמח ולמשקי עמק הירדן.
·                    הפעלת מסעדה.
·                    שרותי משרד טכני כולל החזקת חצר המפעלים.
·                    שירותים לשוכרים (מוסך).
·                    הפעלת תחנת דלק פז והחנות נוחות yellow.
 
 
 
 
צמח שירותים וניהול אגודה שיתופית חקלאית בע"מ , צמח , מיקוד 15132
טלפון: 04-6755405/6 פקס: 04-6755407

אלפון חדש לשרותכם
צמח שרותים וניהול
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Powered by Gafko & Kiwinet