תאגידים - צמח תערובות
כללי

 

אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, נרשמה ביום 25.10.1965 באגודה חברים 47 משקים מדרום רמת הגולן, עמק בית שאן ועמק הירדן.
 
מבנה ההנהלה:
וועד הנהלת האגודה מונה 9 חברים, היו"ר הוא מנכ"ל צמח מפעלים ולצידו מנכ"ל האגודה, מנכ"ל עוף טוב, מנכ"ל פיתוח שאן, מנכ"ל משקי שאן ו-4 נציגי החברים.
 
אסיפת הבעלים היא הגוף העליון ובו יש קול אחד לכל משק חבר.
באגודה 47 משקים חברים.
 
 
תפקיד האגודה:
האגודה עוסקת בקניית חומרי גלם, שווק ובייצור מוצרי מזון לבעלי חיים עבור המשקים חברי האגודה וצרכנים נוספים. מגוון תפריטי התערובות מיועד להזנת בני בקר, בני צאן, הודיים, דגים, יענים ותרנגולות.
 המזון משונע באמצעות מכליות הפורקות אותו ישירות לתוך מכלי אחסנה במשקים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
צמח תערובות, מיקוד 15132
 טלפון 04-6755556 פקס: 04-6755564
www.zemach-feedmill.co.il

אלפון חדש לשרותכם
צמח תערובות
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Powered by Gafko & Kiwinet