תאגידים - צמח תמרים
כללי

 

 
ב-22.07.1979 נרשם התאגיד כחברה פרטית בבעלות 15 קיבוצי עמק הירדן.
 
דירקטריון החברה מונה 8 חברים הנבחרים מידי 4 שנים.
יו"ר החברה הוא מנכ"ל צמח מפעלים אזוריים ולצידו מנכ"ל צמח תמרים ו-6 נציגי בעלי מניות.
 
פעילויות החברה:
·                    מיון, אריזה ושיווק של תמרים וכן בעיבוד של מוצרים שהתמר הוא חומר הגלם העיקרי שלהם.
·                    בית האריזה:
צמח תמרים מעבד ואורז שבעה זני תמר יבש (מגהו'ל, דקל נור, אמרי, דרי, חדרווי, זהידי וחלווי) ושני זני תמר לח (חיאני וברהי). החיאני הוא הזן העיקרי בעמק הירדן.
מכלל הפרי המעובד בבית האריזה 50% מופנה ליצוא, בעיקר לשווקים ולרשתות המובילות באירופה.
 
צמח תמרים אורזת ומשווקת 150 טון ליצ'י מזן מאוריציוס. כ- 70% מהפרי מיוצא לאירופה.
           
           
 
 שטחים ויבולי תמרים שנת 2008
עצים נושאי פרי
40,000
היבול השנתי לטון (כולל פרי מבקעת הירדן)
5,000
יבול ממוצע לדונם
1.3 טון
בבית האריזה (בממוצע שנתי)
120 עובדים
פדיון (שנתי)
50 מיליון ₪
 
  
צמח תמרים, מיקוד 15132
 טלפון 04-6755460 פקס: 04-6755458

כניסה לאתר מגדלי צמח תמרים בע"מ www.zdt.co.il

 


אלפון חדש לשרותכם
צמח תמרים
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Powered by Gafko & Kiwinet