תאגידים - עמק הירדן חברה להובלה בע"מ
חברה להובלה

 

 
עמק הירדן חברה להובלה בע"מ


 

 
צמח מפעלים – תעבורה

 
תולדות החברה
 
פעילות ההובלה בעמק הירדן החלה עוד בשנת 1938 בעת שמספר משקים באזור התאגדו והקימו בעמק אגודה שיתופית לשירותי הובלת תוצרת חקלאית.

 

האגודה פעלה במשך 70 שנה והתפתחה לכיווני פעילות שונים בשירות משקי האזור.


בשנת 2012 נעשה שינוי מבני באגודה בכדי לתת מענה לשינוי ולתמורות שחלו בתחום זה בארץ. הוקמה חברה בבעלות משותפת של צמח מפעלים וקבוצת תעבורה.


פעילויות החברה:


מטרתה של החברה לעסוק בכל עבודות הובלה הניתנות להשגה בתנאי שוק כלכליים, מכרזים מוסדיים ואחרים. להוביל את צורכי המשקים החקלאיים באזור לרבות הובלת אספקה לענפי החי והשדה. לבצע כל עבודות הובלה המתקבלות מפרויקטים בהם זכתה החברה.
עבודות אלה מבוצעות ע"י נהגים מיומנים בעלי אישורים מטעם משרד התחבורה (אישור חומ"ס, ר.פ.) נהגים אלה עוברים הדרכות והשתלמויות שוטפות ע"י קצין בטיחות בתעבורה של החברה הפועלת ומקפידה על הפעלת המערכות בתנאי בטיחות כמתחייב.
בבעלות החברה ציוד ייעודי כדוגמת מכליות חלב, נגררים לציוד כבד, קרונות קירור ועוד!.


 

 
בנוסף מפעילה האגודה מסוף מכולות ימיות המשרת את מפעלי האזור והמובילים.


 

 
החברה מרכזת את פעילותה באזור עמק הירדן שם נמצא מרכז התפעול של החברה.


 

 
החברה פועלת גם בשאר חלקי הארץ בנמל חיפה, אשדוד, אזור תעשיה אשדוד, מפרץ חיפה, כרמיאל, אזור תעשיה אלון תבור, גליל תחתון ועוד!


 

 
החברה פועלת במסגרת תנאי תפעול מחייבים ברמתם ופועלת לקיים תרבות ניהול ברמה הנדרשת.


 

 
לחברה מגוון לקוחות רחב מכל המגזרים בזכות רמת השירות והאמינות הגבוהה והיות החברה בעלת תקן iso 9001:2008


 

 
פעילות החברה מבוקרת ונתמכת באופן שוטף ע"י גורמים מקצועיים הן בתחום הכספי והן בתחום הטכני.


 

מעל כלל הגורמים ואגפי החברה פועלת מועצת המנהלים של החברה המכונסת באופן קבוע בוחנת את פעילותה וקובעת את מדיניות החברה.

אלפון חדש לשרותכם
עמק הירדן חברה להובלה בע
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Powered by Gafko & Kiwinet