תאגידים - צמח בננות
כללי

 

מסגרת של שיתוף פעולה בין המגדלים בעמק הירדן מתקיים כבר 70 שנה.
ב-28.12.1982 נרשם התאגיד כחברה פרטית בבעלות 14 קיבוצי עמק הירדן, לכל משק מניית ניהול.
דירקטריון החברה מונה 7 חברים הנבחרים מידי 4 שנים.
יו"ר החברה הוא מנכ"ל צמח מפעלים אזוריים ולצידו מנכ"ל צמח בננות ו-5 נציגי בעלי מניות.
 
פעילויות החברה:
1               החברה אחראית לסידור, ארגון והובלת כל משלוחי הבננות מהמגדלים. החברה אחראית להכוונת הפרי ללקוחות בהתאם לאיכות ומחיר.
2                בית האריזה:
עוסק במיון אריזה הבחלה והכנת הפרי לשיווק.
3             החברה מרכזת את גביית התמורה לפרי, ואת רכישת תשומות הענף. מפעילה שירותי מידע, מחקר, מערכת ניסיונות והדרכה, וכן מייצגת את האזור בארגון הארצי של מגדלי הבננות.
4                התפתחות הענף:
הכפלת היבולים ושמירת פדיון הענף לאורך שנים למרות הירידה המתמדת במחירי התוצרת, התאפשרה תודות להתייעלות בעבודה, לשינוי שיטות ההשקיה, לשיפור שיטות העיבוד, המבנה וממשק המטע, להתאמת זנים, להכנסת מיכון מתקדם ושיטות שינוע מודרניות, ובשיפורים מתמידים בנושא המחקר והפיתוח שנערך בצמח ניסיונות ביחד עם הקמת בתי רשת לחיסכון והתייעלות בנושא המים.
5                ארגון ארצי:
ארגון מגדלי הבננות מתאם את הקצאת שטחי הגידול, מפעיל את השיווק ברמה הארצית, את הטיפול בבעיות מקצועיות, מקיים קרן פיצויים על נזקי טבע בשיתוף משרד החקלאות, ויוזם פעילויות של מחקר ופיתוח בתחומי הענף.
 
ריכוז נתונים לשנת 2008
 
סה"כ שטח
8,000
דונם
יבול משווק
40,000
טון
פדיון שנתי
50
מיליון ₪
 
 
 
 
צמח בננות, מיקוד 15132
טלפון: 04-6755470 פקס: 04-6755469

 


אלפון חדש לשרותכם
צמח בננות
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Powered by Gafko & Kiwinet