תאגידים - צמח ליסינג
כללי

 

חברה פרטית, נרשמה ב- 19.10.1993.
 
החברה בבעלות משותפת: 50% למשקי עמק הירדן ו-50% לצמח מפעלים אזוריים.
 
מבנה ההנהלה
הנהלת החברה מונה 5 חברים: מנכ"ל צמח מפעלים אזוריים, מנהל הכספים, מנהל צמח ליסינג, מנהל תפעול צמח מפעלים ומנהל ארגון ההובלה עמק הירדן.
 
מטרות החברה:
מימון רכישת רכבים, משאיות, ציוד חקלאי וציוד מיוחד.
על לקוחותיה נמנים הקיבוצים, המפעלים והתאגידים הקשורים עם משקי עמק הירדן וצמח מפעלים.
לאחרונה, כמענה לשינויים הארגוניים והמבניים בקיבוצים ובאזור, כמו תהליכי ההפרטה בקיבוצים התאימה עצמה צמח ליסינג לעסוק במימון רכישת רכבים גם למגזר הפרטי. כמו כן התאימה את עצמה לתת מענה לצרכים המתעוררים בתחומי הליסינג התפעולי לסוגיו.
ערוצי המימון הותאמו גם הם לצרכי הלקוח הפרטי, להקלת עומס התשלומים החודשיים והתאמתם ליכולת ההחזר של הלקוח הפרטי.
החברה מביאה ללקוחותיה יתרונות מימוניים ומעמידה ללקוחותיה יתרונות הנובעים מריכוז כח קניה אצל ספקי יד שנייה.
 
 
  
 
 
 
צמח ליסינג, מיקוד 15132
טלפון:412 /04-6755424 פקס: 04-6755421   

אלפון חדש לשרותכם
צמח ליסינג
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Powered by Gafko & Kiwinet