אלפון חדש לשרותכם
כל פרטי ההתקשרות במקום אחד
צמח מפעלים ומשקי / מ.א. עמק הירדן / מכללה אזורית

צמח מפעלים - דף הבית

חברה פרטית נרשמה ביום 17.08.1959 בעלי המניות של החברה הם 27 קיבוצים והיא מרכזת את פעילות הנדל"ן של הקבוצה ואת פעילות ניסיונות

מבנה החברה:
החברה מנוהלת ע"י דירקטוריון המונה 9 חברים הנבחרים מידי 4 שנים. יו"ר החברה הוא מנכ"ל צמח מפעלים אזוריים ולצידו שמונה נציגי החברים. אסיפת המשקים (החברים) היא הגוף העליון (אסיפת בעלי המניות) לכל קיבוץ חבר, קול אחד בהצבעה. הארגון והמפעלים בצמח מפעלים משמשים מנוף ועוצמה לתהליכי הצמיחה בקיבוצים. צמח מפעלים שותף פעיל ואינטגרלי בחזון הצמיחה של האזור כולו, תורם לקידום, להתפתחות ולשגשוג היישובים. צמח מפעלים ממקסם את התפוקות לבעלים מבחינה איכותית וכלכלית ע"י פעילות משותפת בעיבוד, אריזה, שיווק תוצרת חקלאית, קנייה משותפת של תשומות, הרחבת התחומים, הקמת מפעלים ותאגידים משותפים. צמח מפעלים מסייע לקיבוצים בפיתוח הפוטנציאל שלהם ועוזר לקיבוצים בשעת משבר. צמח מפעלים הינו קונצרן של תאגידים חזקים המתנהל בשקיפות מלאה וזוכה לאמון הבעלים. צמח מפעלים עוסקת בפעילות ומעורבת בקהילה ובחינוך בעמק הירדן במגוון פרויקטים משותפים עם המועצה האזורית עמה"י והמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Powered by Gafko & Kiwinet