ספר טלפונים

משקי עמק הירדן

צמח מפעלים

מול כנרת

צמח ליסינג

צמח אבוקדו

צמח שיווק תוצרת חקלאית

צמח בננות

מקסופט

צמח תערובות

צמח מ טכנולוגיות חקלאיות

צמח הובלה

תחנת דלק פז צמח- חנות נוחות YELLOW

מרכז החדשנות

טכני

מועצה

כללי