חווה חקלאית לימודית "צמח בראשית"

הוקמה בשיתוף משרד החינוך מחוז צפון בראשות ד״ר אורנה שמחון.

חווה זו הנה חזון ויוזמה משותפים של תאגיד צמח מפעלים-משקי עמק הירדן ומחלקת החינוך במועצה האזורית עמק הירדן, והיא החווה ה-14 במספר במשרד החינוך מחוז צפון.

החווה החקלאית לימודית שמה דגש על הכרת החקלאות, חינוך לקיימות ושמירה על הסביבה. תלמידי החווה הינם תלמידי בתי הספר היסודיים במועצה האזורית עמק הירדן והסביבה. התלמידים מגיעים לשיעורים קבועים במערכת השעות בחווה על מנת ללמוד חקלאות וסביבה וליישם את הנלמד בשטח.

 

צוות החווה הינם מורים למדעים, ביולוגיה, וחקלאות אשר מועסקים במשרד חינוך לאורך כל שנת הלימודים. תכנית הלימודים מלווה על ידי הממונה על החוות החקלאיות במחוז צפון בתיה אמסלם, ומותאמת לגידולים החקלאיים המאפיינים את האזור.

הלמידה בחווה הינה למידה חוץ כיתתית ורב תחומית, למידת חקר דרך הידיים hands on ולמידה רב חושית.
החווה סמוכה לחוות הניסיונות האזורית של צמח, וצוות החווה שותף פעיל בחווה הלימודית. תוכנית הלימודים משלבת גם הכרות עם פעילויות המחקר המבוצעות בחווה.

חזון ויוזמה משותפים של תאגיד צמח מפעלים-משקי עמק הירדן ומחלקת החינוך במועצה האזורית עמק הירדן
הלמידה בחווה הינה למידה חוץ כיתתית ורב תחומית, למידת חקר דרך הידיים hands on ולמידה רב חושית.
החווה החקלאית לימודית שמה דגש על הכרת החקלאות, חינוך לקיימות ושמירה על הסביבה.
הקודם
הבא