צמח בננות

ארגון המבוסס על שיתוף פעולה בין מגדלי הבננות בעמק הירדן המתקיים כבר למעלה מ- 70 שנה.

ביום -28.12.1982 נרשם הארגון כחברה פרטית בבעלות 12 קיבוצים מעמק הירדן, כאשרלכל קיבוץ יש מניית ניהול. הנהלת החברה מונה 7 חברים הנבחרים מידי 4 שנים.

הרכב ההנהלה הינו יו"ר החברה המשמש כמנכ"ל קבוצת צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן ולצדו מנכ"ל צמח בננות וכן 5 נציגים מבעלי המניות.

פעילויות החברה:
החברה אחראית לסידור, ארגון , שיווק והובלת כל משלוחי הבננות מהמגדלים למגוון השווקים. החברה אחראית להכוונת הפרי ללקוחות בהתאם לאיכות ולמחיר.

בית האריזה:
עוסק במיון, אריזה, הבחלה והכנת הפרי לשיווק. מותג החברה הוא : "בננה עמק" . שם זה הנו בעל מוניטין היסטורי וחזק מאוד בשוק הבננה בארץ.
החברה משווקת כ- 35,000 טון בננות בשנה אשר מהווים כ- 22% מכלל הכמות הנמכרת במדינת ישראל ושטחי הרשל"פ. 


שירותים מקצועיים:
החברה קשורה למתן שירותי מידע, מחקר, מערכת ניסיונות והדרכה, וכן מייצגת את האזור בארגון הארצי של מגדלי הבננות ובענף הפירות במועצת הצמחים.