צמח מ.טכנולוגיות חקלאיות

צמח מ טכנולוגיות חקלאיות הינו מרכז אזורי למחקר, הדרכה ושירותים לחקלאים.

התאגיד עוסק בשלושה תחומים מרכזיים:

  • מחקר חקלאי יישומי בענפי הצומח – באמצעות חוות המחקר, אשר עוסקת בגידולים שונים כגון בננות, מנגו, אבוקדו, תמרים ועוד.
    בחווה מתבצעים מחקרים בנושאים שאינם ניתנים לבדיקה בחלקות המשקיות.
  • מתן שירותים לחקלאים – הפעלת מערך פיקוח מזיקים, מתן הדרכה למגדלים, מטאורולוגיה חקלאית.
  • הפעלת מעבדה לשירות השדה – המספקת שרותי בדיקות קרקע, מים, עלים, קומפוסט, דשנים ועוד.

 

ארכיון הקרקעות, אותו מפעילה צמח טכנולוגיות, אוצר ומתעד את כל הידע אודות החלקות והקרקעות באזור, לפיו ניתן לגבש המלצות לשימושים החקלאיים הנכונים לכל חלקה. הארכיון הינו המאגר היחיד מסוגו בארץ ובין מדפיו טמון הסוד לנטיעת גידולים חקלאיים מוצלחים.