צמח ליסינג

צמח ליסינג היא חברת הליסינג של משקי עמק הירדן.

צמח ליסינג מספקת שירותי מימון לרכישת רכבים, משאיות, ציוד חקלאי וציוד מיוחד ושירותי ליסינג תפעולי לסוגיו. צמח ליסינג הינה חברה פרטית, הנמצאת בבעלות משותפת: 50% למשקי עמק הירדן ו-50% לצמח מפעלים אזוריים. הנהלת החברה מונה 8 חברים
(מנכ"ל צמח מפעלים, מנהל כספים, מנהל צמח ליסינג, מנהל תפעול ו4 נבחרי ציבור).

לצמח ליסינג שתי חברות בת נוספות.

גליל ליס
גליל ליס חברת בת המשותפת לצמח ליסינג ולחברה לפיתוח הגליל.  חברת הליסינג של הגליל העליון צמח ליסינג המספקת שירותי מימון לרכישת רכבים, משאיות, ציוד חקלאי וציוד מיוחד ושירותי ליסינג תפעולי לסוגיו  וכן השכרה, קנייה ומכירת כלי רכב, פרטיים, חקלאיים, מסחריים ומוסדיים.

 

צמח גשר רכב.
מנהלת מתחמים למכירת רכבים משומשים ורכבים חדשים המשותפת לצמח ליסינג ולחברת גשר גולן מקצרין, נכון לכתיבת שורות אלו לחברה 3 מתחמים (בצמח, קצרין ובכפר מסעדה).

החזון שמנחה את הנהלת צמח ליסינג הוא להיות הפתרון האידיאלי לקבוצים, המפעלים, הארגונים וכן התושבים בעמק הירדן וברמה"ג בכל הנוגע לרכב. קניית רכבים חדשים ומשומשים, ליסינג תפעולי ומימוני השכרה ועוד"