צמח מ טכנולוגיות חקלאיות

צמח מ טכנולוגיות חקלאיות הינו תאגיד אזורי, שתומך בענפי החקלאות בעמק.

התאגיד עוסק בשלושה תחומים:
1. מחקר חקלאי יישומי בכל ענפי הצומח באזור.
2. מתן שירותים לחקלאים – שירותי מעבדות, שירותי שדה וכו'.
3. השלמת ההדרכה של שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות).

ברשות התאגיד חוות ניסיונות העוסקת בעיקר במחקרי בננות וסובטרופיים.
בחווה מתבצעים מחקרים בנושאים שאינם ניתנים לבדיקה בחלקות המשקיות.
כמו כן, במשך השנים הוקמו צוותי עבודה בענפים השונים המעבירים את הידע שנצבר במערכת למגדלים.
ארכיון הקרקעות, אותו מפעילה צמח ניסיונות, אוצר ומתעד את כל הידע אודות החלקות והקרקעות באזור, לפיו ניתן לגבש המלצות לשימושים החקלאיים הנכונים לכל חלקה. הארכיון הינו המאגר היחיד מסוגו בארץ ובין מדפיו טמון הסוד לנטיעת גידולים חקלאיים מוצלחים.