קבוצת צמח מפעלים אזוריים

הנהלת צמח מפעלים מונה את יו"ר החברה, מנכ"ל החברה ושישה נבחרי ציבור. 

אסיפת המשקים (החברים) היא הגוף העליון (אסיפת בעלי המניות) כאשר לכל קיבוץ, קול אחד בהצבעה. חברת צמח מפעלים על תאגידיה השונים משמשים מנוף ועוצמה לתהליכי הצמיחה בקיבוצים. צמח מפעלים שותפה פעילה ואינטגרלית בחזון הצמיחה של האזור כולו, תורמת לקידום, להתפתחות ולשגשוג היישובים.

צמח מפעלים ממקסמת את התפוקות לבעלים מבחינה איכותית וכלכלית ע"י פעילות משותפת בעיבוד, אריזה, שיווק תוצרת חקלאית, קנייה משותפת של תשומות, הרחבת התחומים, הקמת מפעלים ותאגידים משותפים. 

צמח מפעלים מסייעת לקיבוצים בפיתוח הפוטנציאל שלהם ועוזרת לקיבוצים בשעת משבר. צמח מפעלים הינה קונצרן של תאגידים חזקים המתנהל בשקיפות מלאה וזוכה לאמון הבעלים. צמח מפעלים עוסקת בפעילות ומעורבות בקהילה ובחינוך בעמק הירדן במגוון פרויקטים משותפים עם המועצה האזורית עמה"י והמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן.