צמח תרביות רקמה

צמח תרביות רקמה הינה חברה בע"מ השייכת לקבוצת המפעלים האזוריים צמח בע"מ בעמק הירדן. החברה מייצרת שתילי תמרים מתרבית רקמה משנת 1990 ואילך. 

באמצעות הידע והניסיון שנצברו אנו מייצרים בטכנולוגיית תרבית הרקמה שתילי תמר איכותיים, בעיקר מהזנים מג'הול ודקל נור, וכן עצי זכר. ויעידו על כך המטעים המעולים בארץ ובחו"ל.

המעבדה של צמח תרביות רקמה בע"מ נחשבת לאחת המעבדות הטובות והאמינות בעולם בייצור תמר בתרבית. התמר ידוע כגידול איטי ומורכב בתרבית רקמה. בצמח תרביות רקמה נצבר ידע מקצועי ייחודי רב-ערך, המאפשר למעבדה לעמוד בהצלחה בייצור אתגרי זה.

 

המשתלה מתמחה בתחום הייחודי של הקשחה וגידל של תמר מתרבית. היא אחראית על שלבי ההקשחה והגידול, וכן על מיון האיכות הסופי, השיווק ושירות הלקוחות.

מסלול ייצור התמר בתרבית – מהתחלת התרבית במעבדה ועד שיווק העצים המוכנים מן המשתלה מבוקר – איכות לכל אורכו.

בנוסף עוסקת החברה במגוון פעולות כדוגמת:

קרנטינה מאושרת של משרד החקלאות להכנסת גידולים חדשים לארץ.

ניקוי גידולים שונים מוירוסים וריבוי צמחי אם.

פרויקטים מחקריים שונים.

ועוד