חדשות

במגרש של הגדולים

במהלך חודש אוקטובר ליווינו את מסע הגיבורים של כפר נהר הירדן האקתון בנושא מים – Waterthon במרכז לחדשנות כנרת. כמאה

חברת Maxsoft מתחדשת

קבוצת צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן חתמה השבוע על הסכם של בעלות משותפת עם קבוצת Genie, שתחזיק ב-50% מ-Maxsoft

שווים בעמק

קבוצת צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן הציבה יעד לשנת 2021: גיוס משמעותי של בעלי מוגבלויות בחברות הקבוצה עפ"י נתוני