חדשות

חברת Maxsoft מתחדשת

קבוצת צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן חתמה השבוע על הסכם של בעלות משותפת עם קבוצת Genie, שתחזיק ב-50% מ-Maxsoft

שווים בעמק

קבוצת צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן הציבה יעד לשנת 2021: גיוס משמעותי של בעלי מוגבלויות בחברות הקבוצה עפ"י נתוני

תכניות הסיוע גם לקיבוצים!

מענקי הקורונה השאירו את הקיבוצים וחבריהם מחוץ למעגל הסיוע. החודש קיימנו במשקי עמק הירדן ובתנועה הקיבוצית כנס שמטרתו להיערך לתקופה