חדשות

תכניות הסיוע גם לקיבוצים!

מענקי הקורונה השאירו את הקיבוצים וחבריהם מחוץ למעגל הסיוע. החודש קיימנו במשקי עמק הירדן ובתנועה הקיבוצית כנס שמטרתו להיערך לתקופה